Trompetsignalen

NIEUWE EDITIE IN VOORBEREIDING!

rompetsignalen is een reeks van sessies waarbij de deelnemers kennis maken met de traditie en techniek van trompetsignalen, in theorie en praktijk. Verschillende signalen passeren de revue. Signaal Taptoe is misschien wel de bekendste, vaak verward met de Last Post.
Veel trompetsignalen komen voort uit militaire tradities. Sessieleider Egbert Stroeve heeft zich verdiept in de herkomst van deze tradities en vertelt er graag over. Ook draagt hij zijn kennis van de techniek van het spelen van trompetsignalen graag over aan amateurmuzikanten, waarbij ook de mentale kant van de voorbereiding aan bod komt.
Tip: Bekijk de filmpjes en de fotoimpressie van de eerste editie (maart 2017)!

De sessies staan open voor actieve én passieve deelname:
Actieve deelname staat open voor trompettisten/cornettisten (ongeacht leeftijd) vanaf diploma A.
Passieve deelname is bedoeld voor geïnteresseerde (niet-)muzikanten, eveneens ongeacht leeftijd. egbert-stroeve

Sessieleider is Egbert Stroeve* uit Westerbork, ervaren muziekdocent en voormalig kapelmeester  en trompettist van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso in Assen.

Locatie: Zaal Meursinge
Hoofdstraat 489431 AE Westerbork

Kosten voor deelname zijn nog niet bekend, je kunt je interesse alvast kenbaar maken met onderstaand formulier!

Hierbij meld ik me aan als deelnemer aan de sessiereeks Trompetsignalen o.l.v. Egbert Stroeve op 4 maart 2017!

Mijn naam is: (verplicht)

Mijn e-mail is: (verplicht)

Ik meld mij aan als actieve deelnemertoehoorder

Ik ontvang een bevestiging van mijn aanmelding via de mail en maak mijn bijdrage a €12,50 over op reknr. NL28 INGB 0008552782 t.n.v. Buro Reprise o.v.v. Trompetsignalen

*Egbert Stroeve heeft jarenlange ervaring als signaaltrompettist bij herdenkingen, koninklijke ceremonies en taptoes. Zijn laatste optreden in dienst van KMK JWF, in 2015, was aanleiding voor een nieuwsitem van RTV Drenthe.

Hierbij meld ik me aan als deelnemer aan de sessiereeks Trompetsignalen o.l.v. Egbert Stroeve!

Mijn naam is: (verplicht)

Mijn e-mail is: (verplicht)

Ik meld mij aan als actieve deelnemertoehoorder

Voor de sessie(s) van: 11 februari4 maartbeide data

Ik ontvang een bevestiging van mijn aanmelding via de mail en maak mijn bijdrage over op reknr. NL28 INGB 0008552782 t.n.v. Buro Reprise o.v.v. Trompetsignalen

Kosten voor deelname:
Eén van de sessies € 15,- (actief) / € 10,-  (toehoorder)
Beide sessies      € 25,- (actief) / € 17,50 (toehoorder)
N.B. Betaling vóór 1 febr 2017 geeft recht op €2,50 korting. Dit verwerk ik zelf in mijn betaling.