Aanmelding KomArrangeren

Hierbij meld ik me aan als deelnemer aan de workshopreeks "KomArrangeren"!

Mijn naam is: (verplicht)

Mijn e-mail is: (verplicht)

Ik ontvang een bevestiging van mijn aanmelding via de mail en maak mijn bijdrage over op reknr. NL28 INGB 0008552782 t.n.v. Buro Reprise o.v.v. KomArrangeren

Ik zou een werk willen arrangeren voor de volgende bezetting:

Tijdens de eerste bijeenkomst plannen we met alle deelnemers samen de data van de overige bijeenkomsten. Zo kunnen we met alle agenda's rekening houden!